Povedali o nás
Úvod Ako to funguje Cenník FAQ Kontakt Kalkulačka ceny prekladu info@preklad.com

Cenová ponuka bez telefonovania do agentúry!

Zanalyzujte text a získajte cenovú ponuku na preklad v agentúre Translata

Preklad z francúzštiny do slovenčiny

papierová cenovka prekladu s textom od 15,00 EUR

Francúzsky jazyk je od čias kardinála Richelieua až dodnes oficiálny jazyk diplomatického styku medzi štátmi. Na Slovensku pôsobí veľký počet francúzskych firiem, ktoré spolu s oficiálnymi inštitúciami Európskej únie podnecujú dopyt po kvalitných francúzsky hovoriacich prekladateľoch. Naši skúsení francúzski prekladatelia kladú dôraz na národné jazykovedné špecifiká, ktoré odlišujú francúzštinu používanú vo Francúzsku, Švajčiarsku či Kanade.

Prečo prekladať z francúzštiny do slovenčiny cez preklad.com?

 

Cena prekladu s korektúrou: 19,25 EUR / normostrana 

Cena prekladu bez korektúry: 15,00 EUR / normostrana

 

Zisti cenu prekladu