Povedali o nás
Úvod Ako to funguje Cenník FAQ Kontakt Kalkulačka ceny prekladu info@preklad.com

Cenová ponuka bez telefonovania do agentúry!

Zanalyzujte text a získajte cenovú ponuku na preklad v agentúre Translata

Preklad z maďarčiny do slovenčiny

papierová cenovka s textom od 15,00 EUR za normostranu

 

Maďari a Slováci žili do roku 1918 v rámci jedného štátu. Po uzatvorení Versaillskej mierovej zmluvy boli krajiny geograficky aj politicky rozdelené, ale mnohí obyvatelia ostali žiť vo svojich rodných obciach, ktoré sa však ocitli v inom štáte. Slovensko a Maďarsko sú členmi Európskej únie aj Vyšehradskej štvorky. Vzájomné porozumenie a komunikácia medzi Maďarmi a Slovákmi je umocnená prácou prekladateľov s jazykovou kombináciou maďarčina – slovenčina. Preklad.com spolupracuje s kvalitnými maďarsky hovoriacimi prekladateľmi už desať rokov.
 

Prečo prekladať z maďarčiny do slovenčiny cez preklad.com? 

 

Cena prekladu s korektúrou: 19,25 EUR / normostrana

Cena prekladu bez korektúry: 15,00 EUR / normostrana


Zisti cenu prekladu